Hipnoterapia

hipnozaHipnoterapia zgodnie z definicją zajmuję się przede wszystkim pracą nad eliminowaniem wszelkiego rodzaju zaburzeń emocjonalnych. Podobnie jak psychologia terapia przy zastosowaniu hipnozy ma za zadanie pomoc w wyzbyciu się leków, złej samooceny, nieśmiałości czy nieakceptacji siebie. Hipnoterapia polega na wprowadzeniu świadomości pacjenta ws tan pomiędzy jawą a snem i wykorzystując zewnętrzne bodźce wpływaniu na jego emocje.

Pewne reakcje emocjonalne człowieka są nieświadome i automatyczne terapia przy zastosowaniu hipnozy ma zasugerować podświadomości pacjenta innego rodzaju zachowania. Zazwyczaj złe emocje są efektem negatywnych myśli, które stają się dla wielu ludzi cierpiących na stany lękowe czy depresje nawet afirmacjami.

Hipnoza pozwala zmienić nastawienie pacjenta na bardziej pozytywne postrzeganie świata a przede wszystkim samego siebie. Dzięki niej złe emocje zastępują pozytywne reakcje, które w efekcie mogą doprowadzić do odczucia radości a nawet szczęścia. Hipnoterapia przynosi nieoczekiwane efekty i jest coraz częściej stosowana nawet przez profesjonalistów specjalizujących się w psychologii. Lata doświadczeń potwierdzają, że tego rodzaju terapia przynosi zbliżone efekty do leczenia farmakologicznego. U osób poddających się hipnoterapii nawet rzadziej zdarzają się nawroty choroby niż w tradycyjnym leczeniu farmakologicznym.

Korzyści z hipnoterapii

Często zachodzące podczas hipnoterapii procesy umożliwiają unormowanie cykli dobowych i zlikwidowanie psychofizjologicznego źródła chorób. W takim stanie normalizuje się podstawowy cykl odpoczynku i aktywności, które kontrolują metabolizm.